சிந்தனை 112வெற்றியாளர்களின் வரலாறுகளை மட்டுமே படிப்பதால் தொடர்ந்தும் தோல்வியாலனாகவே இருக்கிறோம். 

மாற்றங்கள் தேவை / இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

வடக்கு கிழக்கு மீள் இணைப்பு தேவயற்றது

வடக்கு கிழக்கு மீள் இணைப்பு தேவயற்றது | எழுத்தாளர் இஸ்ஸதீன் றிழ்வான் 

அண்மைக்காலமாக சில தமிழ் அரசியல்வாதிகள் வடக்கு கிழக்கு மீள் இணைப்பு பற்றி பேசிவருகின்றனர். அது ஏன் தேவையற்றது என்பதை விளக்கும் ஒரு சிறிய வீடியோ.

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

பிறரை ஏமாற்றுவது எப்படி ..? (வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும்) (How to cheat others (Only for 18++)


பிறரை ஏமாற்றுவது எப்படி ..? (வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும்)
(How to cheat others (Only for 18++)
------------------------------------------------------------------
‪1. பிறரை‬ கண்டால் நம் முழு பற்களும் தெறிகின்ற மாதிரி சிரிக்க வேண்டும்,

‪#2. கடன்‬ வாங்கி ஆடம்பரமாக வாழவேண்டும்,

‪#3. கடனை‬ திறுப்பிக் கேட்டால் காலம், நேரம் மற்றும் இடத்தை சரியாக சொல்லிவிட்டு வருடக்கணக்கில் அழையவிடனும்,

‪4. நமது‬ பதவி உயர்வுக்கு பிறரின் குறைகளை தேடி, தோண்டி பகிரங்கப்படுத்தனும்,

5. நமது இயலாமையை மறைக்க பிறரின் பெயரை கெடுக்கனும்.
6. பிறர்‬ சந்தேகப்படாத மாதிரி "நான் பொய் சொல்லமாட்டேன், ஜவேளை தொழுகிறேன்" என்று அடிக்கடி சொல்லிக் கொள்ளனும்.

‪7. யாரை‬ ஏமாற்றினாலும் அல்லாஹ்வை ஏமாற்ற முடியாது.

மாற்றங்கள் தேவை / இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

குரங்கின் பாஸ்போடில் வந்திரங்கிய சிங்கம்தெஹிவலை மிருக காட்சிசாலையில் தினம் மாமிசங்களை சுவைத்து இனித்து வாழ்ந்த நான் இன்று வெளிநாட்டு மிருக காட்சிசாலையில் கரட் மற்றும் பீட்ரூட் சாப்பிட்டு வருகிறேன்.

உணவுக்கு பொறுப்பான சேவகனை அழைத்து என்ன இது........?
நான் ஒரு சிங்கம்,
எனக்கா இந்த உணவு என்றேன் வீராப்பாய்.

'நீ இங்கு வந்திருப்பது குரங்கின் பாஸ்போர்டில் தான், அதனால் பொத்திக்கிண்டு கிடைப்பதை திண்டு வாழ்', இது அவனது பதில்.
என்னதான் சொந்த நாட்டில் சிங்கமாக இருந்தாலும் வெளிநாட்டில் குரங்குதான்.

மாற்றங்கள் தேவை / இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.