ஒரு கருத்து கணிப்பீடு about Higher Education center in Musali

ஒரு கருத்து கணிப்பீடு:
முசலிப் பிரதேசத்தில் எப்படியான கல்லூரி ஸ்தாபிக்கப்படல் வேண்டும்.....?
1. கல்விக் கல்லூரி
2. தொழில்நுட்ப கல்லூரி
3. பல்கலைக்கழகம்
4. பல்கலைக்கழக கிளை
5. திறந்த பல்கலைக்கழகம்
6. வேறு.....

இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்
14/09/2018

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

Coconut trees ware distributed today to M/ Karadikuli Masjid by ChangesDo Foundation.


அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்றைய தினம்
ம/ கரடிக்குளி கிராம பள்ளிவாசலுக்கு தென்னங்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது. பள்ளி தலைவர் மற்றும் நிர்வாக உறுப்பினர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

Coconut trees ware distributed today to M/ Karadikuli Masjid by ChangesDo Foundation.

https://www.facebook.com/ChangesDo


எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

Seminar for parents in M/ MArichchikatti
Alhamdulillah It was successfully staged event for parents in Al Jassim School M/Marichikatti. Thanks a lot for all who contributed for the success.

"சமூக மாற்றத்திற்கான பெற்றோர்களினதும் மாணவர்களினதும் பங்களிப்பு" என்ற தலைப்பில் நடந்து முடிந்த கருத்தரங்கம் இது.
இதன் வெற்றிக்காக உழைத்த ஒத்துத்த அனைவருக்கும் நன்றிகள் பல கோடி.
Today 12/09/2018

https://www.facebook.com/ChangesDo

 

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

ChangesDo foundationஎப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.