இப்படியுமா செய்யனும்?உலகில் மனிதன் வழமைக்கு மாற்றமாக சிந்திக்கின்ற (thinking differently) போதுதான் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புக்களும் நடைமுறைகளும் பிறக்கின்றன.
எல்லோறும் சிந்திக்கின்றார்கள், எதையாவது கண்டுபிடிக்கிறார்கள், என்னவெல்லாம் புதிதாகச் செய்கிறார்கள் என்பதற்காக சிலர் இப்படியெல்லாம் செய்கிறார்கள்:
எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

2 comments:

தூயவனின் அடிமை said...

படங்கள் அருமை, சிரிப்பதா? சிந்திப்பதா?

Himma said...

இப்ப‌டியும் ம‌னித‌ர்க‌ள் சிந்திக்க‌த்தான் செய்கின்றார்க‌ள்....