முசலிப் பிரதேச முக்கிராமங்கள் / Tri- Villages of Musali Divion


Published on 25/10/2009
By Author Issadeen Rilwan
About Marichchikatti, Karadikkuli and Palaikkuli in Musali Divion Mannar Distric, Northern Srilanka. எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: