வடக்கு கிழக்கு மீள் இணைப்பு தேவயற்றது

வடக்கு கிழக்கு மீள் இணைப்பு தேவயற்றது | எழுத்தாளர் இஸ்ஸதீன் றிழ்வான் 

அண்மைக்காலமாக சில தமிழ் அரசியல்வாதிகள் வடக்கு கிழக்கு மீள் இணைப்பு பற்றி பேசிவருகின்றனர். அது ஏன் தேவையற்றது என்பதை விளக்கும் ஒரு சிறிய வீடியோ.

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: