Coconut trees ware distributed today to M/ Karadikuli Masjid by ChangesDo Foundation.


அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்றைய தினம்
ம/ கரடிக்குளி கிராம பள்ளிவாசலுக்கு தென்னங்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது. பள்ளி தலைவர் மற்றும் நிர்வாக உறுப்பினர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

Coconut trees ware distributed today to M/ Karadikuli Masjid by ChangesDo Foundation.

https://www.facebook.com/ChangesDo


எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: