Be careful !!!!!!

Need changes - Teste 21

உஷார் !!!!!!

அண்மைக்காலமாக சில கல்லக்கும்பல் 4 சுவர்களூக்குளிருந்து கொண்டு பல மைல்களுக்கப்பாலுள்ள எமது பணங்களை திருடுவதற்கு முனைகின்றார்கள்.
எமது E mail முகவரியை எப்படியாவது கண்டுபிடித்து கீழுள்ளது போல் ஏதாவது ஒரு செய்தியை அனுப்பி எம்மை வைத்து பணம் சம்பாதிப்பதை சிலர் தொழிலாகக் கொண்டுள்ளார்கள்.

அன்பின் நண்பர்களே எச்சரிக்கையாக இருந்துகொகள்ளுங்கள்.


Be careful !!!!!!


now a days some of criminal teams roaming to pocket out our money by sending fake mails to our email IDs.

saying like below mails and asking sum amount of our money to be deposited.

be careful on that.

1)
From: Ms. Lurie Segal
International Canada Lottery/Ontario 49 Soccer World Cup 2010
Promotional Draw
Ontario Lottery Corporation
Consumer Affairs
70 Foster Drive, Suite 800, Sault Ste. Marie, Ontario, P6A 6V2
Your Winning Reference Number is: IMP/73253CA/2009 and Batch
Number: 642376/CA/2009.
WINNING NOTIFICATION
KEEP THIS EMAIL,IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR
WINNING NOTIFICATION.
The Canadian Government sponsors this lottery for the promotion of the 2010 Soccer
World cup to be hosted in South Africa .
We happily announce to you the draw of the Special Global 2010 World Cup
Promotional Draw held on the Wed.Sept.23, in Essex United Kingdom and Ontario
Canada . Your e-mail address attached to REF N; IMP/73253CA, with Batch
Number:642376/CA/2009 drew the winning numbers 11,18,21,31,39,40 Bonus - 13 for
Ontario 49 Lotto under the choice of the lottery in the 2nd category of bi-weekly six.
You have therefore been approved to claim a total sum of US$800,000.00 (Eight
Hundred Thousand United States Dollars )
This is from a total cash prize of US $18,100,000.00 Million dollars, shared amongst
the first One Hundred and-thirty (130) lucky winners in this category Worldwide.
Because this particular draw was selected to promote the 2010 World Cup to be hosted in
South Africa hence your winning information must be kept to enable you participate in
our subsequent draws which will see 500 participants traveling on an all expense paid trip to South Africa for the Soccer World Cup 2010.
In view of this, your US$800,000.00 (Eight Hundred Thousand United States Dollars)
would be released to you by following the directives of the claim agent. Our Canadian agent will immediately commence the process to facilitate the release of your funds as soon as you contact him.

All participants were selected randomly from World Wide Web site through computer
draws system and extracted from over 10,000,000 companies and personal e-mails. For
security reasons, you are advised to keep your winning information confidential till your claim is processed and your money remitted to you in whatever manner you deem fit to claim your prize. This is part of our precautionary measure to avoid double claiming and unwarranted abuse of this program by unscrupulous elements. Please be warned!
You are required to forward the following details to our claiming agent
to help facilitate the processing of your claim, your winning price is to
the tune of $800,000.00 (Eight Hundred Thousand United States
dollars) This correspondence officially confirms that we are in receipt
of Instructions relating to the payment of your lottery winnings.

YOUR WINNING REFERENCE NUMBER AS LISTED ABOVE:
BATCH NUMBER AS LISTED ABOVE:
FULL NAME:
OCCUPATION:
COUNTRY:
COUNTRY OF RESIDENCE:
AGE:
GENDER:
TELLEPHONE NO.:

Remember, you must contact your claim agent Mr. Austin Connor, to
claim your prize, send your reference and batch number and all the
above information to his email address and call him to let him know
that you have contacted him through email.
THE CLAIM AGENT CONTACTS ARE BELOW
Processing Manager: Mr. Austin Connor
Email; austinconnor@canada.com
Phone: +1 786 3758115

Note; your winning fund has been officially insured on your name(EMAIL
ADDRESS) for safety and security reason to avoid any party/parties or
organization have any access to tamper or touch your winning fund till it
arrives into your nominated bank account of your choice in any part of the
world. Therefore to file your claim, kindly contact our Claim Agent
immediately you read this message for quick and urgent guidance for the
procedures you have to follow to effect the release of your fund without
further delay.

Yours Sincerely,
Ms Lurie Segal.

NOTE To confirm that you have the winning number for the Wed.Sept.23 draw,
visit: http://www.canada.com/findit/lotteries/results.aspx?id=8 , ON-Ontario-49-
lottery-results.html confirm under Ontario 49.
NB: Any breach of confidentiality on the part of the winners will result to
disqualification. Please do not reply to this email address. Contact your claim agent.
(Mr. Austin Connor)

**************************
2)
roland jessica to me
show details Apr 16

Ok My Dear, i have been waiting for my information,but a friend i send to bring it for me was saying that one of my wicked uncles didn,t allow him to open my fathers house.i knew it earlier that such a thing will happen,that is why i want this money to be transfered in your country before i make any step.

i pray to GOD to tauch your heart,so that you can wake up to assist me in this bad condition of mine.since i was born,i never see GOD fell or change is only humanbeings that can fell i know that GOD is with me.i have told you to abandone everthing that you are doing and lets face this transaction so that this money will be transfered to your country,

then i will be confident enough and i can go my home to take my necessary traveling documents to prepare of coming to your country for the investment because this money is only my last hope thats why i want the money to be transfered to you for safety porpose. below is my photo.am still looking foward to hear a good news from you

thanks and GOD BLESS
yours

Jessica.

***************************
3)
Urgent Attention‏
From: Martins Anyanwu (martinsanyanwu12@yahoo.com)
Sent: Thu 9/24/09 4:08 PM
To: rilwan ridha (ridha27@hotmail.com)

Attention dear,
How are you today and your family I supposed every thing is in accordance to your anticipation thanks to God almighty? I thank you very much for your mutual correspondence to our enquiry, it is very greatly appreciated. I am impressed by the priority and serious attention you have given to this request and I assure you I will do all the best to ensure you receive this money as soon as possible.

You sound so trust worthy and I will do the deal with you. I took my time in making sure that a solid arrangement of receiving the fund successfully is guaranteed. You will be reasonably compensated as soon as the fund is cleared.

Please get in touch with me with the below details immediately you acknowledge the receipt of this message.
Full Name:
Address:
Telephone Number:
Mobile Number:
Private Email:
Age:
Occupation:
Country of Origin:
Sex:
Marital Status:
Your prompt response is highly imperative.

Yours sincerely,
Mr. Martins.

--- On Sat, 9/19/09, rilwan ridha wrote:

From: rilwan ridha
Subject: RE: Urgent directives
To: martinsanyanwu12@yahoo.com
Date: Saturday, September 19, 2009, 7:42 PM

Dear Sir,
I have no idea to visit to spain,
I have lot to do here.
please do the needful to get me.

thanks


--------------------------------------------------------------------------------
Date: Thu, 17 Sep 2009 05:27:17 -0700
From: martinsanyanwu12@yahoo.com
Subject: Urgent directives
To: ridha27@hotmail.com

Hi, This money was move from UK to SPAIN, There is progress as it effects the fund. I just receive directive that you will be paid in SPAIN. This, the official believe will be best suitable for the transaction.

It's okay by me as am well briefed that it will not attract much fees. Will you will be able to travel to (SPAIN) SPAIN for the final release order?
If this is okay by you then, let me know and send as well your contact address and your phone number.. This should be treated as top most priority.

Await your swift response
Martins.

--- On Wed, 9/16/09, rilwan ridha wrote:


From: rilwan ridha
Subject: RE: VERY GOOD
To: lisabenedict@sify.com, martinsanyanwu12@yahoo.com
Date: Wednesday, September 16, 2009, 7:24 PM

I got the advice from Mrs. Lisa Benedict,

I hope you can undersdant the information which is wrote by her.

please

> Date: Sun, 13 Sep 2009 09:03:27 +0100
> Subject: VERY GOOD
> From: lisabenedict@sify.com
> To: ridha27@hotmail.com
>
> Attn: Dear ,
>
> I write to acknowledge the receipt of your mail. The content is well
> assimilated however, am sad to notify you that i am on hospital
> admission as recommended by my physician. My health keep deteriorating
> every day, he suggest i keep away from making and answering calls. In
> lieu of this ugly development, i advise in the interest of the fund
> you contact my attorney. He has good knowledge of what we are doing
> and in a better position to make necessary changes in your favor.
>
> He is Martins Anyanwu,
> Email. martinsanyanwu12@yahoo.com
>
> He is reliable and should be trusted.
>
> Thank you so much for your understanding..
>
> Mrs Lisa Benedict.


--------------------------------------------------------------------------------
Share your memories online with anyone you want anyone you want.

*********************

4)
KTU/9023418808/04.
WEST AFRICAN CLAIMS UNIT:West African Fiduciary Agent for MICROSOFT AUSTRALIAN PROMOTIONS.
Name: REVEREND LARRY ROSSTEL:+2347068088175Email:larryross2009@hotmail.com
KINDLY FILL THE CLAIMS VERIFICATION/PROCESSING FORM BELOW AND SEND TO HIM:
FULL NAMES OF BENEFICIARY:..
CONTACT ADDRESS:.CITY/STATE:.COUNTRY:.
NATIONALITY:.
SEX:..
AGE:..
MARITAL STATUS:
TEL NO:..
FAX:...
OCCUPATION:...
AMOUNT WON:..
Our agent will immediately commence the process to facilitate the release of your funds as soon as you contact him on the email stated above. PLEASE DO NOT REPLY TO THIS EMAIL, BUT CONTACT YOUR CLAIMS AGENT DIRECTLY BY Email:larryross2009@hotmail.com Good luck from me and members of staff of the MICROSOFT AUSTRALIAN LOTTERY INC.

Yours Faithfully,
Mrs CAROL SMITH

****************************

5)
YOUR E-MAIL HAVE WON US$850,000(DOLLARS) TODAY‏
From: AUSTRALIA LOTTERY 2009 (chizy08@switched.com)
Sent: Wed 7/15/09 6:46 AM
To:
244 Canberra Ave Fyshwick ACT 1509Postal:
PO Box 147 Canberra City ACT 2701AUSTRALIA Attention Winner,
Today your e-mail id was selected through the computer ballot system,as a winner Of Australian International Lottery programmer Therefore, you hereby have been approved a lump sum of US$850,000(DOLLARS) in cash credit file ref ILP/HW 47509/02 from the total cash prize of US$6,800000 (DOLLARS) shared among eight lucky winners in this category .You have to contact our claim agent for your payment process and include your personal information for smooth transaction. For verification

purpose,Forward to him your claim details below;

(1)Your mailing address:
(2) Your Tel(Mobile):
(3) Your Nationality/Country:
{4} Your Full Names:
{5} Your Occupation
{6} Your Age. TICKET NUMBER: 4706172 507056490902SERIAL NUMBER: 7050490902/189 HOW TO CLAIM YOUR PRIZES;Simply contact our Claim agent with the below contact information:
Agent Name: Rev. Eamonn J. SweeneyPhone No: (+44) 704 577 6916Contact E-mail: rev.emonesweeney@universia.es Yours in service, Mrs. Liz MilfordAUSTRALIA LOTTERY(CO COORDINATOR

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

3 comments:

Anonymous said...

salaam.

Good work.
Take care

Anonymous said...

thanks a lot

keep on feeting your words

your Brother
changesdo master

Anonymous said...

Incredible quest there. What occurred after? Take care!
My web site :: circuit training