அஹமது ஹுசைன் தீதாத் அவர்கள் பற்றி ஒர் அறிமுகம்

மாற்றங்கள் தேவை - சுவை 18


இவரது முழு பெயர் – அஹமது ஹுசைன் தீதாத்

பிறப்பு - ஜுலை 1, 1918

பிறந்த ஊர் - குஜராத், (இந்தியா)

தொடர்ந்தும் படிக்க தலைப்பை click செய்யவும்.


எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: