அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரைக்கொண்டு...

அல்ஹம்துலில்லாஹ், ”மாற்றங்கள் தேவை” எனற தொனியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த பக்கம் மிக அமைதியாக வெற்றிநடைபெருகின்றது.

இங்கு வெளியிடப்படும் கட்டுரைகள் தொடர்பாக,

அல்லது உங்கள் கருத்துக்களை இங்கு பதிவது தொடர்பாக,

உங்கள் சந்தேகங்கள் தொடர்பாக,
உங்கள் ஆக்கங்களை வெளியிடுவது தொடர்பாக,


இணைந்துகொள்ளுங்கள் எம்முடன்;

rila27@gmail.com
ridha27@hotmail.com
www.changesdo.blogspot.com


இந்தச் சிறியவனின் முயற்சி பாரிய மாற்றங்களை கொண்டுவர ஒத்துழைப்பு வேண்டியவனாக.

வஸ்ஸலாம்.

No comments: