பெருவெடிப்புக்கொள்கை

பெருவெடிப்புக்கொள்கை    

 
        

(முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் பற்றி புனித பைபிள் --03  என்ற தொடரை பதிவதற்கு முன்னர் இந்த செய்தியை இட்டதற்கு மன்னிப்பு வேண்டிக்கொண்டு) 

விஞ்ஞானிகள் தங்களது கண்டுபிடிப்புக்களை உறுதிப்படுத்த வேண்டுமென்றால் அல் குர்ஆனை மண்டியிட்டுக் கொண்டு படிக்க வேண்டும் என்பது எல்லாக் காலங்களிலும் கட்டாயமாகியுள்ளது என்பதில் எந்த சந்தேகங்களும் இல்லை. அதுபோல் தான் பெருவெடிப்புக் கொள்கையும் பார்க்கப்பட வேண்டும்.                                                                                                         
பெருவெடிப்புக் கொள்கை  "The Big Bang Theory"
பற்றி அல்குர்ஆன் பேசுகின்றது தொடர்ந்து படிக்க........
--------------------------------------------------------

அடுத்து வருபவைகள் ( upcoming articles):                       2.   புனித ரமழானில் எனது செயற்பாடுகள்
3.   சகோதரி மாஷா நசீமுக்கு ஒரு திறந்த மடல்
4.   யார் அவர், கடவுளா அல்லது  மனிதரா?      ஒரு மெகா தொடர்…….
5.   துடிக்கும் இளமைகள் தொடர்   
6.   கர்த்தர் அழைக்கிறார்.
                                                                                                                                                     
எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.
No comments: