எழுத்தாளர் இஸ்ஸதீன் றிழ்வான் வெளியிட்ட பொருநாள் நற்செய்தி


எழுத்தாளர் இஸ்ஸதீன் றிழ்வான் வெளியிட்ட பொருநாள் நற்செய்தி எம்மைச் சூழ உள்ள ஏழைகள், கடனாளிகள், நோயாளிகள், சிறைவாசிகள் என்று அனைவரையும் இணைத்து, முடிந்த உதவிகளைச் செய்து இப்பொருநாளை சிறப்பாய் கொண்டாடி உலக மக்களுக்கு முன்ணுதாரனச் சமூகமாக வாழ்வோம். மாற்றங்கள் தேவை / இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: