பிறரை ஏமாற்றுவது எப்படி ..? (வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும்) (How to cheat others (Only for 18++)


பிறரை ஏமாற்றுவது எப்படி ..? (வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும்)
(How to cheat others (Only for 18++)
------------------------------------------------------------------
‪1. பிறரை‬ கண்டால் நம் முழு பற்களும் தெறிகின்ற மாதிரி சிரிக்க வேண்டும்,

‪#2. கடன்‬ வாங்கி ஆடம்பரமாக வாழவேண்டும்,

‪#3. கடனை‬ திறுப்பிக் கேட்டால் காலம், நேரம் மற்றும் இடத்தை சரியாக சொல்லிவிட்டு வருடக்கணக்கில் அழையவிடனும்,

‪4. நமது‬ பதவி உயர்வுக்கு பிறரின் குறைகளை தேடி, தோண்டி பகிரங்கப்படுத்தனும்,

5. நமது இயலாமையை மறைக்க பிறரின் பெயரை கெடுக்கனும்.
6. பிறர்‬ சந்தேகப்படாத மாதிரி "நான் பொய் சொல்லமாட்டேன், ஜவேளை தொழுகிறேன்" என்று அடிக்கடி சொல்லிக் கொள்ளனும்.

‪7. யாரை‬ ஏமாற்றினாலும் அல்லாஹ்வை ஏமாற்ற முடியாது.

மாற்றங்கள் தேவை / இஸ்ஸதீன் றிழ்வான்

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: