புதைகுழி தேடும் நிருவாகங்கள்........

Matrangal thevai - Suvai 09


நிருவாகம் என்பது தீர்மான ரீதியாக எடுத்துக்கொள்கின்ற பொருப்பை கடமையுணர்வுடன் செய்யும் ஒரு குழு குறிக்கும்.

இஸ்லாமிய நிருவாகம் என்பது இஸ்லாமிய அகீதாவுக்குள் நின்று தனது செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்துச் செல்லும் அமைப்பு ரீதியான என்று தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டு போகலாம்.

Administration என்ற சொல்லுக்கு Oxford university Press 2000ம் ஆண்டு Miranda Steel னால் வெளியிட்ட New oxfort intermediate learner's dictionary ல் அவர் சொல்லும் போது "the group people or part of a company that organizes or controls" இதை சொல்லிவிட்டு இன்னுமொரு சிரிப்பான கருத்தைச் சொல்லுகின்றார், espacially the US: the clinton administration பில்கிளிந்தனுடைய ஆட்சிக்காலத்தில் வாழ்ந்ததனால் இவ்வாறு எழுதுகின்றார் போல் தெறிகின்றது.

நிருவாகங்கள் என்று சொல்லும் போது பெரிய அரசாங்களை அல்லது ஒரு பாரிய முதலீட்டு நிருவனங்களைத்தான் எமக்கு ஞாபகம் வருகின்றது, ஆனால் நாம் எல்லோரும் ஒரு மிகப்பெரிய நிருவனத்தின் தலைவர்கள் தான் என்பதை நினைக்க மறந்து விடுகின்றோம்.

அது தான் குடும்பம் என்கின்ற ஒரு தனியார் நிருவாகம்.

தலவராகிய கனவரும் உபதலைவராகிய அல்லது செயலாளராகிய மனைவியும் சேர்ந்து நிருவகிக்கப்படும் ஒரு பாரிய அமைப்பு அது.

அது ஏன் பல இடங்களில் தோல்வியடைகின்றது என்பது குறித்து பலர் சிந்திக்க தவறிவிடுகின்றன.

அதனால் ஒரு கெளரவமான குடும்பம் அம்பலத்திற்கு வரும் காட்சிகள் நிறையவே காணக்கிடைக்கின்றன.

அது போல உலகிற்கு கலாச்சாரங்களை நாகரீகங்களை போதிக்க வருகின்ற பாடசாலை நிருவாகங்கள் புதைகுழி தேடிச்செல்கின்றன.

சமூகசேவை நிருவனங்கள், பங்குச்சந்தை நிருவனங்கள், கூட்டு இலாப அமைப்புக்கள், குடியரசுகள் கட்சிகள் என்று பல கூட்டு நடவடிக்கைகளை மெற்கொள்ளும் அமைப்புக்கள் தோல்வியைத்தழுவிக்கொள்கின்றன.

புதைகுழியைச் சந்திக்கும் பல குடும்பங்கள், பாடசாலைக்ள், அமைப்புக்கள், கட்சிகள், அரசாங்கங்கள் வேறு ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவதற்கு முன் முதல் அமைப்பில் ஏன் தோற்றுப்போனோம் என்பதை பற்றி சிந்திக்க தவறிவிட்டார்கள்.

சில முக்கிய காரணங்களை அடையாளப்படுத்தலாம்:

1. நம்பிக்கையின்மை,

2. கடமையுணர்வின்மை,

3. பாகுபாடுகாட்டுதல்,

4. தேவையான விடயங்களில் ஆலோசனை நடத்த தவருகின்றமை.

5. நோக்கம் தொடர்பான சரியான தெளிவின்மை.

6. புரிந்துணர்வின்மை

இந்த குறைபாடுகளை சரியாக இனங்காண்கின்ற போது எங்த ஒரு குடும்பமும் அமைப்பும் வீழ்ச்சியை சந்திக்காது.

கூட்டாக செயற்படுவதை அல்லாஹ் விரும்புவதாக தனது திருமறையில் கூறுகின்றான்.

அவர்கள் வெற்றியளார்கள் என்றும் கூறுகின்றான்:
 “நலவின்பால் (மக்களை) அழைத்து, நன்மையை ஏவி, தீமையை விட்டும் தடுக்கும் ஒரு கூட்டம் உங்களில் இருக்கட்டும், அவர்கள்தாம் வெற்றியாளர்கள்” (அல்குர்ஆன் 3 : 104)

அதே போன்று ஒரு குடும்பம் அல்லது சமூக அமைப்பு, கட்சி அல்லது ஒரு அரசாங்கம் வெற்றிபெற வேண்டுமென்றால் சில ஒழுங்குமுறைகளை கையாள வேண்டும்.

1. புரிந்துணர்வு,

2. நம்பிக்கை,

3. அமானித உணார்வு,

4. அழகிய செயற்பாடுகள்,

5. பணிவு,

6. நல்ல ஆலோசனைகள் வழங்கும் தன்மை,

7. விட்டுக்கொடுப்பு,

8. தியாக உணர்வு.

மேலும் பல விடங்கள் இந்த தலைப்பில் பேசப்பட வேண்டும்.


தொடர்ந்து எழுதுவதற்கு உங்களை ஆலோசனைகளை எதிர்பார்த்து நிற்கின்றேன்.

No comments: