அன்பின் சகோதரர் சென்கொடியாருக்கு................

அன்பின் சகோதரருக்கு,

கடவுளின் நல்லருள் தேடியவனாக,

நேற்று எனது நண்பனின் 3 மாதாங்கள் நிறைந்த குழந்தையை கண்டு கொஞ்சிச் சிறிக்கும் போது அந்த சிறிசு தனக்குச் சொந்தமான ம்.. ம்.. ஆ என்கிற வார்த்தைகளால் என்னை சந்தோஷப்படுத்தியது, அது நியாயமானது,

ஆனால் எனது சகோதரர் சென்கொடியாரின் வார்த்தைகளும் அப்படியானதா என்று என்னை சிந்திக்கச் செய்கின்றது.
புனித அல் குர் ஆனின் அழகிய, அற்புதமான, உலக விஞ்ஞானிகளுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் சவால் ஊதக்கூடிய வசனங்களை பச்சிலம் குழந்தையின் வார்த்தைகளிலும் சிந்தனைகளிலும் எழுதி வருகின்றார்.

கவலையாக இருக்கின்றது,

அவருக்கு நிறைய ஆலோசனைகள் வழங்க வேண்டும்போல் இருக்கின்றது.

ஒரு கணக்காலன் தனது கூட்டல் கழித்தல் கணக்குகளை சரிபார்த்துக்கொள்வதற்கு தன்னுடன் ஒரு calculator வைத்திருப்பது போல் இன்றைய விஞ்ஞானிகளும் அறிஞர்களும் ஒரு புத்தகத்தை வைத்துக்கொள்கின்றார்கள், அதன் மூலம் தங்கலது கண்டுபிடிப்புக்கள் சரியானது, என்கேயவது முரண்படுகின்றதா எவரது விமர்சனத்திற்கும் உள்வாங்கப்படுமா என்பதை அந்த புத்தகத்தின் மூலம் சரிபார்த்திக்கொள்கின்றார்கள்.
அந்த புத்தகம் தான் 14 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் இறக்கியருளப்பட்ட, சென்கொடியாரின் சிந்தனையற்ற எழுத்தாக்கங்களுக்கு சன்கூதப்படத்தக்கது, அது தான் அந்த புனித அல் குர்ஆன் தான் என்றால் மிகையாகாது.

எனது அன்பருக்கு நான் பொதுவாகச் சொல்லும் சில வார்த்தைகள் மட்டுமே இவைகள்.

செங்கொடியார் தனது இணையத்தளத்தில் எழுதிவரும் ஒவ்வொரு கட்டுரைகளுக்கும் தொடராக பாடம்படிப்பிக்கப்படும் என்பதையும் சொல்லிக்கொள்கின்றேன்.

எப்போதும் உங்கள் ஆலோசனைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

No comments: